Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Instalacije za odvodnjavanje

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

 • standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
 • specijalizirana učionica za kućne instalacije opremljena didaktičkom opremom
 • specijalizirana učionica/radionica/praktikum
  • kompleti standardnoga i specijalnog alata, uređaji i oprema za instalacijske tehnike
  • zidovi za instalacije cijevnih sustava i armatura
  • zidovi za montažu sanitarnih uređaja, raznih vrste plamenika i slično
  • zidovi sa instalacijama sustava obnovljivih izvora energije

Kadrovski uvjeti

 • nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja:

Zadatak: Planirati izvedbu unutarnje odvodne instalacije s priključenjem na javni ili samostalni odvod; odabrati i obrazložiti svojstva, dimenzije i način spajanja i montaže cijevi i spojnih elemenata s obzirom na vrste otpadnih voda te vrste sanitarnih elemenata koji su spojeni na instalaciju.

2. primjer vrednovanja:

Zadatak: Nabrojati i prepoznati elemente unutarnjeg i vanjskog sustava za odvodnju. Nabrojati vrste otpadnih voda.

3. primjer vrednovanja:

Zadatak: Izračunati i izvesti odgovarajući nagib/pad cijevi potreban za ispravno funkcioniranje instalacije za odvodnju.

Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (10)
1.
Objasniti funkcionalnost i rad odvodne instalacije i njenih elemenata
2.
Izračunati odgovarajuće nagibe cijevi
3.
Odabrati prikladne cijevi s obzirom na nosivost i buku
4.
Primijeniti odgovarajuću tehniku spajanja elemenata odvodne instalacije s obzirom na vrstu materijala
5.
Odabrati elemente i opremu za izvođenje odvodne instalacije
6.
Razlikovati vanjsku od unutarnje odvodne instalacije
7.
Nabrojati otpadne vode prema izljevnom mjestu
8.
Odabrati različite dimenzije cijevi prema izljevnom mjestu
9.
Analizirati pozicije sanitarnih elemenata i odzračnih vodova u odnosu na glavnu vertikalu
10.
Odrediti način sakupljanja oborinskih i vanjskih dvorišnih voda
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 110
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Postavljanje instalacija
Upisan temeljem zahtjeva
Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
7.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno