Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove elektrotehnike

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

  • standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
  • specijalizirana učionica za izvođenje vježbi iz elektrotehnike i elektronike
    • demonstracijski stol s okvirima za panele, instrumente i energetskom jedinicom
    • demonstracijski instrumenti: ampermetri, voltmetri, vatmetri i osciloskop

Kadrovski uvjeti

  • nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Elektrotehnika i računarstvo

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja:

Zadatak: Prepoznati simbole u električnim shemama i objasniti načine spajanja pojedinih elemenata (serijski i paralelni spojevi).

2. primjer vrednovanja:

Zadatak: Temeljem zadanih vrijednosti izračunati rad i snagu električne struje.

3. primjer vrednovanja:

Zadatak: Objasniti utjecaj električne struje na organizam te vrste zaštite od električne struje.

Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (8)
1.
Objasniti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor
2.
Definirati međusobnu ovisnost napona, jakosti struje i otpora u električnom strujnom krugu
3.
Opisati opasnosti od električne struje za osobe
4.
Izmjeriti jakost struje i napon u istosmjernom strujnom krugu
5.
Koristiti mjerne instrumente za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta
6.
Izračunati rad i snagu trošila za jednostavni strujni krug, serijski i paralelni spoj trošila
7.
Čitati električne sheme
8.
Opisati ovisnost električnog rada i snage o naponu, jakosti struje i otporu trošila
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 110
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Upisan temeljem zahtjeva
Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
7.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno