Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Ekološka zaštita ljekovitog bilja

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Završena osnovna škola (razina 1 prema HKO)
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

Učionica, ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, PP prezentacije, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, CD-ovi, DVD-ovi i klasična/interaktivna ploča, „botanički ključ“, slike, crteži, ilustracije uzoraka bilja, katalozi o bolestima i štetnicima, pribor, alati i uređaji za aplikaciju sredstava i pripravaka za zaštitu ljekovitog bilja; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka/obrt koji se bavi ekološkom proizvodnjom i/ili preradom ljekovitog bilja s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili specijalizirana učionica/praktikum ustanove s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, opremljena odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Kadrovski uvjeti:

kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 7.1 HKO-a (300 ECTS)  odgovarajućeg profila.

kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.2 HKO-a s minimalnim iskustvom rada 5 godina. 

 

Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

Primjer vrednovanja:

Zadatak

Polaznik dobiva zadatak da samostalno izradi i primijeni biljno ulje (ekološki pripravak) prema zadanoj vrsti ljekovitog bilja i prepoznatog štetnog organizma koji se suzbija. Prilikom primjene ekološkog pripravka prema standardima zaštite okoliša polaznik ima zadatak opisati usporedno i primjenu sredstva za zaštitu bilja sukladno karakteristikama i uputama sprječavajući fitotiksičnost i toksičnost.

Ishodi učenja (10)
1.
prepoznati vrste štetnika na ljekovitom bilju
2.
razlikovati simptome bolesti kod ljekovitog bilja
3.
preispitati utjecaj štetnih organizama na održivost ekološke proizvodnje ljekovitog bilja
4.
analizirati utjecaj agroekoloških uvjeta na zdravstveno stanje ljekovitog bilja
5.
razlikovati ekološki prihvatljiva sredstva za zaštitu ljekovitog bilja
6.
predložiti zaštitno sredstvo u skladu s potrebama proizvodnje ljekovitog bilja
7.
odabrati mjere i sredstva za suzbijanje bolesti, štetnika i korova
8.
izraditi ekološki pripravak za zaštitu ljekovitog bilja
9.
primijeniti sredstva za zaštitu ljekovitog bilja sukladno karakteristikama i uputama sprječavajući fitotiksičnost i toksičnost
10.
koristiti i održavati uređaje i strojeve za aplikaciju sredstava i pripravaka za zaštitu ljekovitog bilja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, organiziranje i provođenje mjera u fitomedicini
Upisan temeljem zahtjeva
Ekološka zaštita ljekovitog bilja
Datum upisa
2.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno