Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zaštita na radu u ugostiteljskom objektu

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet za pristupanje je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1. ili više.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom Windows, radni stolovi i stolice za učenike, sredstva zaštite na radu kao praktično pomagalo u učenju

Prostor: standardna učionica prikladne veličine za vrednovanje opremljena pločom za pisanje (može biti i digitalna), računalom s programskom potporom Windows i internetskom vezom i računalnim projektorom za prezentiranje učeničkih projekata, seminara, zadaća i ostalih učeničkih samostalnih i/ili timskih radova. 

 

KADROVSKI UVJETI:

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje ) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

Problemski zadatak: 

Ispred polaznika nalazi se nekoliko opasnih situacija: razbijeno staklo, proliveno vino po stolu. U ugostiteljskom objektu nalazi se polaznik koji je u ulozi gosta objekta, a koji se ozlijedio na razbijenu čašu te nekoliko polaznika koji su u ulozi gosta ugostiteljskog objekta. Od polaznika se očekuje da demonstrira postupak pružanja prve pomoći te da nakon toga prezentira pravilno uklanjanje razbijenog stakla. Za vrijeme izvršavanja zadatka, polaznik usmenim putem objašnjava korake koje čini za pravilno provođenje zaštite na radu. 

 

 

 

Ishodi učenja (6)
1.
Protumačiti osnovna i posebna načela zaštite rada u ugostiteljskom objektu
2.
Razlikovati vrste opasnosti i rizika u ugostiteljskom objektu
3.
Objasniti načine i mogućnosti otklanjanja opasnosti i rizika u ugostiteljskom objektu
4.
Pripremiti radni prostor za sigurno obavljanje posla ugostiteljskom objektu
5.
Upotrijebiti odgovarajuću vrstu osobnih zaštitnih sredstava u obavljanju poslova u ugostiteljskom objektu
6.
Primijeniti načela zaštite na radu u obavljanju svih vrsta poslova na radnom mjestu
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 106
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Organizacija radnog procesa u slastičarstvu
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
2.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno