Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjena HACCP-a i ostalih standarda vezanih uz higijenske propise

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet za pristupanje je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1. ili više.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti

• specijalizirana učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

 

Kadrovski uvjeti

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje ) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

Projektni zadatak:

U kuhinji se nalazi napravljeno i termički obrađeno jelo. Polaznik dobiva zadatak ohladiti već gotovo jelo prema pravilima HACCP-a smjestiti ga u odgovarajući hladnjak. Učenik prilikom odlaganja gotovog jela u hladnjak, usmeno objašnjava moguće rizike krivog postupanja s hranom. Za izvršavanje zadatka koristi termometar, pravilno prekriva jelo, piše datum i vrijeme odlaganja jela i odabire odgovarajući hladnjak u koji će odložiti jelo. Polaznik također treba organizirati dokumentaciju koja je nužna za provođenje HACCP sustava.

Ishodi učenja (8)
1.
kontrolirati urednost i čistoću svih prostora u kojima se rukuje s namirnicama i pićima
2.
kritički prosuđivati mjere higijene radnog mjesta i svih radnih prostora u ugostiteljskog objekta
3.
prevenirati izvore kontaminacije živežnih namirnica i jela u ugostiteljskom objektu
4.
kontrolirati skladištenje i način korištenja sredstava za čišćenje
5.
povezati načela HACCP sustava u svim elementima poslovanja ugostiteljskog objekta
6.
kontrolirati rukovanje hranom na siguran način u svim fazama procesa rada u ugostiteljskom objektu
7.
kontrolirati rukovanje hranom na siguran način s specifičnim postupanjima s hranom
8.
predložiti sigurnosne mjere u kritičnim situacijama procesa rada
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 106
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
2.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno