Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Upravljanje kvalitetom u odjelu hrane i pića

Razina HKO
6
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet za pristupanje je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1. ili više.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti: Standardna učionica prikladne veličine( 1,25 m po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje ( zelena, bijela ili pametna ploča).

• specijalizirana učionica za ugostiteljsko posluživanja s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima potrebnima za rad

Kadrovski uvjeti
• Kadrovski uvjeti za terijski dio nastave:
minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila
• Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje ) odgovarajućeg profila s najmanje 3 godina radnog iskustva u struci.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

Vježba: opisati kriterije kvalitete prema poznatim standardima u ugostiteljstvu te ih usporediti sa pruženom uslugom u ugostiteljskom objektu

IU 4,5,6: Projektni zadatak: izraditi upitnik i analizirati rezultate upitnika o zadovoljstvu gostiju te na temelju analize dati prijedlog kako unaprijediti zadovoljstvo gosta

IU 7: izraditi naputak za zaposlenike o postupanju prema različitim tipovima gostiju

Ishodi učenja (7)
1.
sudjelovati u izradi protokola vezanim uz osiguranje kvalitete za ugostiteljski objekt
2.
primijeniti protokole u procesima pripreme/prigotavljanja i posluživanja jela i pića
3.
kontrolirati kvalitetu pružene usluge u odjelu hrane i pića u svim prostorima UO
4.
izraditi upitnik o zadovoljstvu gosta
5.
analizirati rezultate upitnika o zadovoljstvu gosta
6.
predlagati rješenja kako unaprijediti zadovoljstvo gosta
7.
izraditi protokole/pravila za članove tima, radi organizacijskih politika prema različitim tipovima gostiju (rod, rasa, religija, zdravstveno stanje itd.)
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 106
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Osiguranje kvalitete i kontrola pružane usluge
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
2.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno