Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Financijsko poslovanje odjela hrane i pića

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet za pristupanje je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1. ili više.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:
• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljenaračunalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom zapisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
• specijalizirana učionica za ugostiteljsko posluživanja s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima potrebnima za rad


Kadrovski uvjeti
• Kadrovski uvjeti za terijski dio nastave: minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila
• Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje ) odgovarajućeg profila s najmanje 3 godina radnog iskustva u struci.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

Projektni zadatak: izraditi plan prihoda i rashoda unutar odjela hrane i pića prema zadanim parametrima, napraviti mjesečni izvještaj o prihodima i rashodima te odrediti kakvo je financijsko poslovanje bilo za određeno obračunskog razdoblje prema zadanoj problemskoj situaciji

Projektni zadatak: izraditi potrebna izvješća o uspješnosti poslovanja odjela hrane i pića prema zadanoj problemskoj situaciji

Projektni zadatak: analizirati poslovanje i predložiti plan racionalizacije troškova i rashoda u odjelu hrane i pića prema zadanim problemskim situacijama

Ishodi učenja (7)
1.
izraditi plan prihoda i rashoda unutar odjela hrane i pića u suradnji s ostalim odjelima
2.
napraviti izvještaj o prihodima i rashodima unutar odjela hrane i pića u suradnji s odjelom računovodstva i financija
3.
analizirati financijsko poslovanje i administrativne poslove u odjelu hrane i pića
4.
pripremiti podatke za izradu i kontrolu obračuna prema različitim parametrima
5.
pripremiti podatke o naplati pruženih usluga u skladu sa zakonskim propisima
6.
predložiti plan racionalizacije troškova i rashoda u odjelu hrane i pića
7.
analizirati realizaciju i poslovne rezultate u području pripremanja i posluživanja hrane i pića
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 106
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Administrativni poslovi u ugostiteljskom objektu
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
2.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno