Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet za pristupanje je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1. ili više.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI: standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena
računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)


KADROVSKI UVJETI:

minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

Vježba: Polaznicima je prikazan videozapis gdje komuniciraju dvije osobe. Videozapis bit će utišan, a zadatak polaznika bit će na papir napisati neverbalnu komunikaciju prikazanu na videozapisu. Polaznici će trebati analizirati položaj tijela, gestikulaciju ruku, facijalnu ekspresiju i na temelju toga, napisati svoja razmišljanja te u konačnici iznijeti svoje uvide ispred ostalih polaznika.

Vježba: primijeniti pravila aktivnog slušanja i uljudnog komuniciranja na standardnom hrvatskom jeziku u pojedinim zadanim problemskim situacijama - gosti imaju prigovor na ponašanje konobara

Vježba: izraditi prijedlog standarda za poslovno komuniciranje unutar odjela hrane i pića i primijeniti ga na zadanu problemsku situaciju

Vježba: izraditi plan dnevne provjere elektroničke pošte i društvenih mreža i napraviti procjenu važnosti informacija objavljenih na društvenim mrežama prema zadanoj problemskoj situaciji

Ishodi učenja (7)
1.
koristiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju na profesionalan način
2.
primijeniti pravila bontona u poslovnoj komunikaciji
3.
provesti načela etičnog ponašanja u poslovnoj komunikaciji
4.
primijeniti pravopisna pravila u oblikovanju poslovnih dopisa
5.
primijeniti pravila aktivnog slušanja i uljudnog komuniciranja na hrvatskom standardnom jeziku
6.
isplanirati termine dnevne provjere elektroničke pošte i društvenih mreža
7.
procijeniti važnost informacija objavljenih na društvenim mrežama i njihov utjecaj na poslovanje
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 106
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
2.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno