Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Gospodarenje otpadom u ugostiteljstvu

Razina HKO
6
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet za pristupanje je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1 ili višoj.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI

Materijalni uvjeti:
standardna učionica prikladne veličine ( 1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

 

KADROVSKI UVJETI:

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave:minimalno razina 6 HKO-a(preddipl. sveučilišni studij,preddipl.stručni studij) odgovarajućeg profila 
Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave:najmanja razina 4.1. HKO-a(trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom

 

Zadatak: Polaznik kritički proučava zakonsku regulativu o gospodarenju otpada u ugostiteljskom objektu. Potom, dobiva zadatak posjetiti ugostiteljski objekt prema nalogu nastavnika. Njegov zadatak je uočiti sva mjesta na kojima se stvara otpad i pisanim putem ih zabilježiti. Po završetku, napisati kratak izvještaj o tome na kojim se mjestima stvara najviše otpada i predložiti jednostavna rješenja oko toga kako bi polaznik riješio situaciju smanjenja otpada unutar ugostiteljskog objekta.

Ishodi učenja (9)
1.
objasniti važnost odgovornog gospodarenja otpadom u cilju kvalitetnog razvoja ugostiteljstva
2.
klasificirati otpad prema opasnosti i mjestu nastanka
3.
pronalaziti rješenja za smanjenje otpada unutar ugostiteljskog objekta
4.
povećati recikliranje i ponovnu uporabu otpada koji se koristi unutar ugostiteljskog objekta
5.
istražiti i predložiti optimalna rješenja za odgovorno gospodarenje otpadom u ugostiteljskom objektu
6.
analizirati postojeću zakonsku regulativu vezanu za odgovorno gospodarenje ugostiteljstvu
7.
analizirati postojeće stanje održivog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj
8.
uočiti specifičnosti u akumulaciji otpada vezanog uz ugostiteljstvo
9.
opisati sve mogućnosti odgovornog upravljanja otpadom
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 106
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
2.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno