Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Nabavno poslovanje odjela hrane i pića

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet za pristupanje je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1. ili više.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti
• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
• specijalizirana učionica za ugostiteljsko posluživanja s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima potrebnima za rad
• ugostiteljski objekt s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima potrebnima za rad


Kadrovski uvjeti
• Kadrovski uvjeti za terijski dio nastave:
minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 
• Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje ) odgovarajućeg profila s najmanje 3 godina radnog iskustva u struci.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

Vježba: napraviti tjedni plan nabave namirnica, pića i potrošnog materijala prema tjednom jelovniku i prosječnom planiranom tjednom broju obroka 

Vježba: napraviti plan skladištenja i potrošnje namirnica, pića i potrošnog materijala prema zadanoj problemskoj situaciji

Vježba: napraviti plan nabave i stavljanja u pogon nove opreme i sitnog inventara prema zadanoj problemskoj situaciji

Vježba: analizirati opravdanost naručivanja namirnica, pića, opreme, sitnog inventara i potrošnog materijala prema zadanoj problemskoj situaciji

Vježba: napisati narudžbu za namirnice, pića i potrošni materijal na temelju problemske situacije

Ishodi učenja (5)
1.
planirati zalihe hrane i pića prema potrebama ugostiteljskog objekta
2.
koordinirati procese nabave, skladištenja i potrošnje hrane i pića
3.
napisati narudžbu za hranu i piće prema potrebama ugostiteljskog objekta
4.
pravilno procijeniti količinu robe za nabavu u svrhu smanjenja količine otpada u ugostiteljskom objektu
5.
organizirati dostavu robe
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 106
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
2.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno