Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Jela alternativne prehrane

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Razina 4.1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

• specijalizirana učionica za kuharstvo s potrebnom opremom, priborom, strojevima, uređajima i  sredstvima za rad

• kuhinja s potrebnom opremom, priborom, strojevima, uređajima i sredstvima za rad 

KADROVSKI UVJETI:

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

VJEŽBA:

Polaznik dobiva zadatak samostalno kreirati vegetarijansko jelo. Za izvršavanje ovog zadatka, polaznik odabire i  prilagođava kuhinjsko posuđe, alate i uređaje vegetarijanskom tipu prehrane. Usmenim putem navodi utjecaj odabranih namirnica na zdravlje. Polaznik sve aktivnosti u kuhinji obavlja poštujući pravila zaštite na radu.

Ishodi učenja (6)
1.
Razlikovati različite alternativne načine prehrane i tipične namirnice
2.
Povezati konzumaciju određenih namirnica i utjecaj njene konzumacije na zdravlje
3.
Upotrijebiti specifično kuhinjsko posuđe, alate i uređaje
4.
Primijeniti odgovarajuće tehnike rada u izradi jela alternativne prehrane
5.
Izraditi alternativno jelo prema zadanoj recepturi
6.
Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći u kuhinji
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kuhar specijalist prilagođenih oblika prehrane / Kuharica specijalistica prilagođenih oblika prehrane - 224
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrada jela
Upisan temeljem zahtjeva
Jela alternativne prehrane
Datum upisa
1.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno