Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Organizacija sanacije i obnove štete od potresa

Razina HKO
4
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 4 (sektor Graditeljstvo, geodezija i arhitektura)
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, uzorci materijala

Prostor: Standardna učionica/specijalizirana učionica/projektni ured

 

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 7 HKO-a odgovarajućeg profila, diplomirani inženjer građevine, položen stručni ispit

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

Projektni zadatak: Polaznik navodi faze i karakteristike izrade plana i projekata, uključujući ulogu različitih sudionika u planiranju i projektiranju. Pri tome osmišljava plan praćenja i kontrole sanacije te izrađuje troškovnik radova i materijala.

Ishodi učenja (5)
1.
Samostalno protumačiti projektnu dokumentaciju (elaborat sanacije)
2.
Organizirati dokumentaciju (elaborat sanacije) u projektantskom uredu i na gradilištu
3.
Razlikovati oštećenja koja utječu na statiku zgrade s ciljem sanacije konstrukcije u cjelini
4.
Izračunati potrebne količine materijala i njegove troškove na temelju projektne dokumentacije
5.
Organizirati radne zadatke za radnike i podizvođače na gradilištu uz pomoć inženjera
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje i praćenje napretka u građenju
Upisan temeljem zahtjeva
Organizacija sanacije i obnove štete od potresa
Datum upisa
25.8.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno