Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Sanacija i obnova objekata oštećenih potresom

Razina HKO
4
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 4 (sektor Graditeljstvo, geodezija i arhitektura)
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti za praktični dio nastave:

Prostor: Praktični dio nastave obavlja se na gradilištu

Oprema: svi potrebni alati i strojevi za sanaciju zidanih konstrukcija, zaštitna oprema

 

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 7 HKO-a odgovarajućeg profila, diplomirani inženjer građevine, položen stručni ispit

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

Projektni zadatak: Polaznik primjenjuje stečena znanja na rješavanju konkretnih problema na gradilištu. Rješava organizacijsko-tehnološki zadatak za konkretno gradilište te pismeno obrazlaže i usmeno prezentira odabrano organizacijsko-tehnološko rješenje.

Ishodi učenja (6)
1.
Odrediti nivo oštetljivosti konstrukcije nakon djelovanja potresa
2.
Analizirati pogodnost određenog tipa konstrukcije za seizmički aktivno područje
3.
Koristiti konvencionalne tehnike sanacije i pojačanja zidanih konstrukcija
4.
Koristiti specijalne tehnike sanacije i pojačanja zidanih konstrukcija (FRG sustav, FRCM sustav, CRM sustav)
5.
Spojiti nove konstrukcijske elemente s postojećim u građevini
6.
Prepoznati najveće opasnosti i osnovne mjere zaštite na radu kod izvođenja sanacijskih radova
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje i praćenje rasporeda resursa tijekom građenja
Upisan temeljem zahtjeva
Sanacija i obnova objekata oštećenih potresom
Datum upisa
25.8.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno