Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Građevne konstrukcije u protupotresnoj sanaciji

Razina HKO
4
Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 4 (sektor Graditeljstvo, geodezija i arhitektura)
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, uzorci materijala

Prostor: Standardna učionica/specijalizirana učionica

 

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 7 HKO-a odgovarajućeg profila, diplomirani inženjer građevine, položen stručni ispit

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

Projektni zadatak: Polaznik identificira na uzorcima materijala osnovne pojmove o armiranom betonu, o nearmiranim zidanim konstrukcijama, uspoređuje materijal, građu i proizvode od drva, identificira vrste građevinskih čelika te opisuje protupožarnu sigurnost, zaštitu i trajnost metalnih i drvenih konstrukcija. Uz navedeno, objašnjava načela prijenosa sila u konstrukcijama sa stajališta funkcije elemenata konstrukcije i prepoznaje detalje karakteristične za konstrukcije od različitih materijala.

Ishodi učenja (6)
1.
Razlikovati klasifikaciju građevnih konstrukcija prema vrsti materijala, konstruktivnom sustavu, načinu građenja i metodologiji projektiranja
2.
Razlikovati načela armiranja konstruktivnih elemenata
3.
Analizirati osnovna konstrukcijska načela jednostavnih armiranobetonskih i zidanih zgrada i elemenata
4.
Identificirati svojstva betona, čelika za armiranje, mehanička svojstva i vrste ziđa
5.
Analizirati načela i koncept prostorne stabilnosti drvenih konstrukcija te sustava za prihvat vertikalnih i horizontalnih djelovanja na konstrukciju
6.
Usporediti materijal, građu i proizvode od drva
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje i kontrola ugradnje odabranih materijala
Upisan temeljem zahtjeva
Građevne konstrukcije u protupotresnoj sanaciji
Datum upisa
25.8.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno