Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Virtualne lokalne mreže i redundantne veze

Razina HKO
5
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 4.1 HKO-a
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

Projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži i odgovarajućim priključcima, stručna literatura, obavezno jedan radni stol s umreženim računalima za svakog polaznika, 2 usmjerivača, 2 upravljiva preklopnika, 1 bežični usmjerivač.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Suradnik u nastavi SSS/VŠS sa iskustvom rada na specifičnim poslovima, odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja ne razlikuju se od uvjeta za stjecanje. Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o obrazovanju odraslih, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom.

1.Analizirati funkciju VLAN-ova u mreži.

2.Istražiti načine povezivanja VLAN-ova i kreirati spojne veze s većom propusnošću podataka.

3.Primijeniti adresiranje IPv6 protokola.

4. Polaznik će kreirati računalnu mrežu s dva preklopnika i dva osobna računala

5.Omogućiti međusobnu komunikaciju korištenjem usmjerivača kada se računala nalaze u različitim VLAN-ovima uz korištenje IPv4 i IPv6 adresa.

Ishodi učenja (5)
1.
Primijeniti VLAN-ove i trunking u mreži
2.
Riješiti problem komunikacije među VLAN-ovima
3.
Dizajnirati redundantne veze primjenom STP protokola i veze veće propusnosti primjenom EtherChannel tehnologije u sloju podatkovne veze
4.
Primjeniti DHCPv4 za rad na više LAN-ova
5.
Konfigurirati dodjelu dinamičkih adresa u IPv6 mrežama
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Dizajn programskih sustava i priprema za razvoj
Upisan temeljem zahtjeva
Virtualne lokalne mreže i redundantne veze
Datum upisa
16.8.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno