Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Fleksibilni tehnološki sustavi

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečeni skupovi ishoda učenja: Automatizacija industrijskih postrojenja
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 

 

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča).  Za održavanje vježbi: učionica opremljena pneumatskim didaktičkim pločama i pripadajućim pneumatskim elementima, senzorima i setom PLC-a, kao i izvorima napajanja za navedene elemente.

 

 Kadrovski uvjeti: najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij,
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Nabrojati i pojasniti važne karakteristike fleksibilne automatizacije.

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Pojasniti strukturu Fleksibilne tehnološke ćelije (FMC). Pojasniti strukturu Fleksibilne proizvodne linije (FTS). Pojasniti strukturu Fleksibilnog proizvodnog sustava (FMS).

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Nabrojati i pojasniti prednosti fleksibilnih u odnosu na klasične proizvodne sustave.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Nabrojati elemente računalom integrirane proizvodnje. Pojasniti zadaću CAD sustava u okviru CIM-a. Pojasniti zadaću CAP sustava u okviru CIM-a. Pojasniti zadaću CAM sustava u okviru CIM-a.

5. primjer vrednovanja: Zadatak: Nabrojati i pojasniti zadaću elemenata FMS-a (CNC, roboti, transportni

sustavi, automatizirana kontrola, automatizacija skladišta).

6. primjer vrednovanja: Zadatak: Pojasniti način upravljanja na nižoj razini. Pojasniti način upravljanja na

srednjoj razini. Pojasniti višu (završnu) razinu upravljanja FMS-om.

Ishodi učenja (6)
1.
Poznavati osnovne karakteristike fleksibilne automatizacije.
2.
Objasniti elemente i princip rada fleksibilnog proizvodnog sustava (FMS).
3.
Objasniti prednosti fleksibilnog proizvodnog sustava.
4.
Objasniti zadaću i elemente računalom integrirane proizvodnje (CIM).
5.
Definirati osnovne hardverske elemente FMS-a i njihovu ulogu u FMS-u.
6.
Definirati nivoe upravljanja FMS-om
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno