Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjena mobilnih aplikacija za izbor reznih alata i režima rada

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Osnove računalstva
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Za održavanje predavanja i vježbi : Računalna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalima  sa internetskom vezom, projektorom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča).   

                                                                       

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i  informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Izabrati mobilnu aplikaciju prema proizvođaču alata.

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Izabrati optimalni oblik tokarskog noža ili profilnog glodala pomoću mobilne aplikacije proizvođača alata.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Protumačiti namjenu različitih vrsta reznih pločica služeći se mobilnom aplikacijom proizvođača reznog alata.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Izabrati posmak po zubu glodala za određenu vrstu materijala iz mobilne aplikacije proizvođača reznog alata.

5. primjer vrednovanja: Zadatak: Upotrijebiti mobilnu aplikaciju proizvođača reznog alata za izračun potrebne snage stroja.

6. primjer vrednovanja: Zadatak: Analizirati tijek programa korištenjem mobilne aplikacije za simulaciju procesa obrade.

Ishodi učenja (6)
1.
Koristiti odgovarajuću mobilnu aplikaciju proizvođača alata u svrhu izbora reznog alata.
2.
Koristiti mobilnu aplikaciju proizvođača alata u svrhu pravilnog izbora alata.
3.
Primijeniti mobilnu aplikaciju proizvođača reznog alata za izbor odgovarajuće kvalitete rezne pločice zavisno od vrste materijala koji se obrađuje.
4.
Odrediti radne režime iz kataloga reznog alata.
5.
Izračunati potrebnu snagu stroja.
6.
Simulirati tijek procesa obrade pomoću mobilne aplikacije za simulaciju obrade.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno