Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Automatizacija industrijskih postrojenja

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča).  Za održavanje vježbi: učionica opremljena pneumatskim didaktičkim pločama i pripadajućim pneumatskim elementima, senzorima i setom PLC-a, kao i izvorima napajanja za navedene elemente.

 

 Kadrovski uvjeti: najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij,
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

1. primjer vrednovanja: Nabrojati i pojasniti važne povijesne događaje i otkrića, te pojasniti njihov utjecaj na razvoj industrije.

2. primjer vrednovanja: Pojasniti nedostatke klasične mehanizirane proizvodnje i načine otklanjanja nedostataka uvođenjem automatizacije.

3. primjer vrednovanja: Pojasniti zadaće i povezanost elemenata automatiziranog sustava.

4. primjer vrednovanja: Opisati strukturu PLC-a navodeći osnovne strukturne elemente i njihovu zadaću. Povezati signale senzora na ulaz PLC-a, te izvršne elemente (aktuatore ) s izlazom PLC-a.

 5. primjer vrednovanja: Objasniti princip rada jednostavnih automatiziranih sustava.

 6. primjer vrednovanja: Nabrojati vrste senzora blizine i objasniti način njihovog djelovanja. Analizirati i opisati greške u radu senzora te načine njihovog otklanjanja.

7. primjer vrednovanja: Nabrojati vrste izvršnih elemenata (aktuatora) i objasniti način njihovog djelovanja. Analizirati i opisati greške u radu aktuatora, te načine njihovog otklanjanja.

8. primjer vrednovanja: Nabrojati vrste automatskih steznih naprava. Predložiti primjenu pojedine vrste automatske stezne naprave.

 

Ishodi učenja (8)
1.
Navesti važne povijesne događaje vezane uz razvoj industrije.
2.
Opisati osnovne razloge uvođenja automatizacije industrijskih postrojenja.
3.
Navesti osnovne elemente automatiziranog sustava.
4.
Objasniti strukturu i način rada PLC-a kao dio CNC stroja.
5.
Opisati sustav upravljanja servo i koračnim motorom.
6.
Objasniti princip rada senzora u provedbi automatizacije, te identificirati greške u radu senzora.
7.
Objasniti princip rada aktuatora u provedbi automatizacije, te identificirati greške u radu aktuatora.
8.
Primijeniti automatske stezne naprave.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno