Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Fluidika CNC stroja

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča).

 Za održavanje vježbi: učionica opremljena, pneumatskim i hidrauličnim didaktičkim pločama i pripadajućim pneumatskim i hidrauličkim elementima.

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij,
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Pojasniti način nastanka tlaka u radu pneumatskih i hidrauličkih sustava i različitosti u principima rada navedenih sustava.

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Obrazložiti primjenu i funkcionalnost osnovnih pneumatskih komponenti.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Obrazložiti primjenu i funkcionalnost osnovnih hidrauličnih komponenti.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Navesti osnovne pneumatske komponente koje se primjenjuju u strukturi CNC stroja, te pojasniti njihovu svrhu primjene.

5. primjer vrednovanja: Zadatak: Navesti osnovne hidrauličke komponente koje se primjenjuju u strukturi CNC stroja, te pojasniti njihovu svrhu primjene.

6. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti načine stezanja primjenom pneumatskih komponenti.

7. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti načine stezanja primjenom hidrauličkih komponenti.

8. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti načine vakumskog stezanja.

Ishodi učenja (8)
1.
Prepoznati osnovne principe rada pneumatskih i hidrauličkih sustava.
2.
Navesti osnovne elemente pneumatskog sustava i njihovu funkcionalnost.
3.
Navesti osnovne elemente hidrauličkog sustava i njihovu funkcionalnost.
4.
Objasniti strukturu pneumatskih komponenti na CNC stroju.
5.
Objasniti strukturu hidrauličkih komponenti na CNC stroju.
6.
Opisati princip rada pneumatskih steznih naprava.
7.
Opisati princip rada hidrauličkih steznih naprava.
8.
Opisati princip rada vakumskih steznih naprava.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno