Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnovne upravljačke vještine

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti: Projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom
programskom potporom, pristupom internetu i pristupom lokalnoj mreži,
minimalno 10 umreženih računala za učenike; standardna učionica,
specijalizirana učionica.


Kadrovski uvjeti: najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij,
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti pojam poslovnog upravljanja. Objasniti komunikacijske vještine kao preduvjet uspješnog poslovnog upravljanja. Opisati proces donošenja odluka.

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti značaj i posebnosti pojedine poslovne funkcije (funkcije nabave, funkcije prodaje, funkcije marketinga, funkcije skladištenja te financijsko računovodstvene funkcije) s naglaskom na raznovrsne izvore i mogućnosti financiranja posla/projekta. Utvrditi specifičnosti pojedinih poslovnih procesa, prateće poslovne dokumentacije i pravila poslovnog komuniciranja.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Pojmovno objasniti marketinšku promociju. Nabrojiti i razlikovati promocijske kanale. Odrediti promocijske kanale konkretnog poslovnog subjekta.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Izračunati trošak izrade proizvoda na temelju jednostavne kalkulacije

Ishodi učenja (4)
1.
Opisati pojam i funkciju poslovnog upravljanja.
2.
Razlikovati poslovne funkcije u organizacijama (nabava, prodaja, skladištenje, marketing, ljudski resursi, financije).
3.
Odrediti promocijske kanale poslovnog subjekta.
4.
Izračunati trošak izrade proizvoda
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno