Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Nekonvencionalni postupci obrade materijala

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča), učionica koja je istovremeno učionica za rad učenika opremljena CNC edukacijskim strojevima i pripadajućim alatom, te mjernim instrumentima. Pogoni i radionice s klasičnim i CNC strojevima za provedbu stručne prakse opremljene mjernim instrumentima.

 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij,
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.


1. primjer vrednovanja: Zadatak:  Nabrojati vrste elektro-erozijske obrade. Objasniti kada se ti postupci obrade primjenjuju. Opisati karakteristike strojeva za različite elektroerozijske postupke obrade. Opisati CNC osi i upravljanje kod tih strojeva.
2. primjer vrednovanja: Zadatak: Opisati stroj za elektro-kemijsku obradu. Odrediti kada se ta vrsta obrade koristi, za obradu kojih materijala. Opisati CNC osi i upravljanje kod tih strojeva.
3. primjer vrednovanja: Zadatak: Opisati stroj za obradu plazmom. Nabrojati vrste obrada plazmom. Opisati karakteristike ove obrade. Opisati CNC osi i upravljanje kod tih strojeva.
4. primjer vrednovanja: Zadatak: Opisati stroj za obradu laserom. Nabrojati vrste obrade laserom. Opisati
karakteristike ove obrade. Opisati CNC osi i upravljanje kod tih strojeva.
5. primjer vrednovanja: Zadatak: Opisati stroj za obradu vodenim mlazom. Opisati karakteristike ove obrade. Opisati CNC osi i upravljanje kod tih strojeva.
6. primjer vrednovanja: Zadatak: Nabrojati koncepte CNC strojeva za zavarivanje što se tiče osi i građe.
Nabrojati tehnologije zavarivanja koje se primjenjuju na CNC strojevima za
zavarivanje. Nabrojati principe upravljanja sa CNC strojevima za zavarivanje.
7. primjer vrednovanja: Zadatak: Nabrojati koncepte CNC strojeva za precizna mjerenja što se tiče osi i građe. Opisati princip trokoordinatnog mjerenja. Nabrojati osnovne dijelove strojeva za trokoordinatno mjerenje.

 

Ishodi učenja (7)
1.
Opisati postupke elektro-erozijske obrade materijala.
2.
Opisati postupak elektro-kemijske obrade materijala.
3.
Opisati postupak obrade plazmom.
4.
Opisati postupak obrade laserom.
5.
Opisati postupak obrade vodenim mlazom.
6.
Koristiti CNC strojeve za zavarivanje materijala.
7.
Koristiti CNC strojeve za precizna mjerenja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno