Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Ciklusi za obradu materijala tokarenjem

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečeni skupovi ishoda učenja: Rukovanje upravljačkom jedinicom CNC stroja; Primjena upravljačke naprave CNC-tokarilice pri programiranju složenih operacija
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti:

Za održavanje predavanja : Učionica/CNC-praktikum  prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalima sa programskom podrškom za CNC-programiranje projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča), simulatorima rada CNC-tokarilice, upravljačkim napravama CNC-tokarilice, edukacijskom CNC-tokarilicom sa pripadajućim reznim, steznim i mjernim alatom i priborom i uređajima za prijenos podataka na CNC-strojeve.                                                                 

Za održavanje vježbi: učionica koja je istovremeno učionica za rad učenika opremljena CNC-tokarilicama sa pripadajućim reznim, steznim i mjernim alatom i priborom i uređajima za prijenos podataka na CNC-strojeve.  Pogoni i radionice s klasičnim i CNC strojevima za provedbu stručne prakse opremljene reznim, steznim i mjernim alatom i priborom i uređajima za prijenos podataka na CNC-strojeve.

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1.  primjer vrednovanja: Zadatak: nabrojati korake pri pozivu ciklusa za obradu konture

 2. primjer vrednovanja: Zadatak: primijeniti proceduru upisa konture po kojoj se vrši obrada predmeta ciklusom

3. primjer vrednovanja: Zadatak: prepoznati osnovne parametre ciklusa (npr. Posmak, dubinu rezanja, vrstu obrade itd.)

4. primjer vrednovanja: Zadatak: povezati odabranu dubinu rezanja sa kvalitetom obrađene površine izratka

Ishodi učenja (4)
1.
Osmisliti vlastite upute za poziv ciklusa za obradu materijala tokarenjem
2.
prezentirati proceduru upisa konture po kojoj se vrši obrada predmeta ciklusom za konkretni izradak
3.
Analizirati izbor parametara ciklusa za obradu materijala
4.
Povezati izabrane parametre ciklusa sa kvalitetom obrađene površine
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno