Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnovni i pomoćni sklopovi kod CNC obradnih strojeva

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen ishod učenja: Elementi strojeva
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Praktikum za CNC i aditivne tehnologije: Ploča, projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom i programskim paketom CNC tehnologije, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, umrežena računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom.

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Na primjeru CNC glodalice u praktikumu raščlaniti osnovne i pomoćne sklopove tog stroja.

 2. primjer vrednovanja Zadatak: Objasniti zašto se kod CNC tokarilice za vođenje pravocrtnog gibanja suporta koriste profilirane vodilice, a kod 3D printera okrugle, klizne vodilice.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Opiši transmisiju snage i gibanja od rotacije servo-motora do pravocrtnog pomaka radnog stola CNC glodalice.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Opisati tok informacija od CNC programa do željenog pomaka radnog stola CNC stroja

5. primjer vrednovanja: Zadatak: Nabrojati osnovne dijelove sklopa za hlađenje i podmazivanje kod CNC obradnog stroja

Ishodi učenja (6)
1.
Opisati građu tipičnog CNC obradnog stroja
2.
Komentirati karakteristike različitih elemenata za vođenje gibanja kod CNC strojeva
3.
Komentirati karakteristike elemenata za prijenos gibanja kod CNC strojeva
4.
Raščlaniti dijelove i funkciju upravljačke jedinice za CNC stroj
5.
Razlikovati elektromotorne pogone kod CNC strojeva
6.
Nabrojati pomoćne sklopove kod CNC obradnih strojeva
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno