Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Komunikacija u radnom okruženju

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti:

Za održavanje predavanja i vježbi : Računalna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalima sa internetskom vezom, projektorom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča).   

                                                                        

Kadrovski uvjeti:

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i  informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.                                       

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: U internetskom katalogu alata pronaći odgovarajući alat odgovarajuće kvalitete prema zahtjevima materijala iz tehnološke dokumentacije.

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Poslati e-mailove i komunicirati putem društvenih mreža i aplikacija s ostalim sudionicima u procesu obavljanja posla.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Dijeliti dokumente u oblaku koristeći servise za pohranu.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Osmisliti i napisati pravila timskog rada u grupi, koja se primjerice bavi razradom tehnologije izrade nekog proizvoda.

5. primjer vrednovanja: Zadatak:  Ispuniti tehnološku dokumentaciju putem Google obrazaca.

Ishodi učenja (5)
1.
Koristiti primjerenu terminologiju u profesionalnoj komunikaciji
2.
Koristiti Internet kao bazu podataka o alatima i materijalima
3.
Koristiti e-mail, društvene mreže te aplikacije za komunikaciju za razmjenu podataka o specifičnostima posla
4.
Primjenjivati pravila timskog rada i suradnje kroz uvažavanje i prihvaćanje mišljenja drugih članova tima
5.
Koristiti Google obrasce, proračunske tablice i word dokumente važne za poslovanje.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno