Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Jednostavno održavanje stroja

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Tehničko crtanje i dokumentacija
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Za održavanje predavanja: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča).

Za održavanje vježbi: učionica koja je istovremeno učionica za rad učenika opremljena CNC edukacijskim strojevima i pripadajućim reznim, steznim i mjernim alatom i priborom. Pogoni i radionice s klasičnim i CNC strojevima za provedbu stručne prakse opremljene reznim, mjernim i steznim alatom i priborom. 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp.,90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Nabrojati tehničku dokumentaciju stroja (upute za rukovanje, elektro-sheme, knjiga održavanja stroja i mehanička shema, upute za programiranje).

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Razlikovati plansko, preventivno i korektivno održavanje.

3. primjer vrednovanja: Zadatak:  Analizirati podatke tablice održavanja stroja.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Provjeriti tlakove radnih plinova i tekućina, razine radnih tekućina i ulja za podmazivanje.

5. primjer vrednovanja: Zadatak: Povezati neodgovarajuće čišćenje stroja sa zastojima u radu.

Ishodi učenja (5)
1.
Koristiti tehničku dokumentaciju stroja.
2.
Primjenjivati različite vrste održavanja stroja.
3.
Popuniti tablicu održavanja stroja.
4.
Provjeriti radne parametre stroja.
5.
Primjenjivati čišćenje stroja tijekom radnog procesa
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno