Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Priprema radnog mjesta

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča).

Za održavanje vježbi: učionica koja je istovremeno učionica za rad učenika opremljena CNC edukacijskim strojevima i pripadajućim alatom, te mjernim instrumentima i materijalom za obradu. Pogoni i radionice s klasičnim i CNC strojevima za provedbu stručne prakse opremljene mjernim instrumentima.

 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Primjer vrednovanja: Stegnuti sirovac prema planu stezanja na CNC tokarski stroj i provjeriti centričnost vrtnje. Stegnuti prizmatični sirovac na radni stol CNC glodalice pomoću vijaka i stezača te prekontrolirati ravnost gornje površine.

2. Primjer vrednovanja: Postaviti u revolver i upisati tokarske alate prema planu alata. Postaviti u spremnik alata alate za glodanje prema planu alata.

3. Primjer vrednovanja: Provjeriti nivo tlaka stlačenog zraka. Priključiti pneumatsku instalaciju na CNC stroj. Pripremiti i nadopuniti sredstvo za hlađenje i podmazivanje u spremnik na CNC stroju. Podmazati sredstvom za podmazivanje sva mjesta na CNC stroju koja to zahtijevaju.

4. Primjer vrednovanja: Provesti sve sigurnosne aktivnosti prije puštanja stroja u rad.

5. Primjer vrednovanja: Izvaditi gotovi izradak iz radnog prostora stroja na siguran način. Očistiti radno područje stroja na siguran način.

Ishodi učenja (5)
1.
Stegnuti pripremak prema tehnološkoj dokumentaciji.
2.
Postaviti i upisati alate prema tehnološkoj dokumentaciji.
3.
Provjeriti i po potrebi nadopuniti maziva, stlačeni zrak ili rashladno sredstvo na CNC stroju.
4.
Osigurati stroj i prostor oko stroja za rad na siguran način.
5.
Otpustiti izradak i očistiti stroj nakon rada.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno