Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Alatni i CNC-strojevi

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Za održavanje predavanja: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča). Za održavanje vježbi: učionica koja je istovremeno učionica za rad učenika opremljena CNC edukacijskim strojevima i pripadajućim reznim, steznim i mjernim alatom i priborom. Pogoni i radionice s klasičnim i CNC strojevima za provedbu stručne prakse opremljene reznim, mjernim i steznim alatom i priborom. 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i  informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti princip rada CNC-bridne savijačice.

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Razlikovati glavno i posmično gibanje.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti ulogu glavnog motora alatnog stroja (npr. tokarilice) za obradu odvajanjem čestica

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Navesti podjelu alatnih strojeva obzirom na položaj radnog vretena (horizontalne i vertikalne).

5. primjer vrednovanja: Zadatak: Navesti sličnosti i razlike između CNC i alatnog stroja za obradu odvajanjem čestica.

6. primjer vrednovanja: Zadatak: Prezentirati namjenu upravljačke naprave CNC-stroja.

 

Ishodi učenja (6)
1.
Prepoznati vrste alatnih strojeva prema načinu obrade.
2.
Identificirati alatne strojeve za odvajanje čestica prema vrsti gibanja alata i obratka.
3.
Poznavati princip rada, glavne dijelove i njihovu funkciju alatnih strojeva za obradu odvajanjem čestica.
4.
Klasificirati alatne strojeve za obradu odvajanjem čestica obzirom na položaj radnog vretena, veličinu i namjenu.
5.
Razlikovati klasične i CNC-strojeve za obradu odvajanjem čestica.
6.
Poznavati princip rada, glavne dijelove CNC-strojeva za obradu odvajanjem čestica i njihovu namjenu.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno