Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Unos i simulacija programa za CNC stroj

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Rukovanje upravljačkom jedinicom CNC stroja
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Za održavanje predavanja: Učionica/CNC-praktikum  prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalima sa programskom podrškom za CNC-programiranje, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča), simulatorima rada CNC-strojeva, upravljačkim napravama CNC-strojeva, edukacijskim CNC-strojevima sa pripadajućim reznim, steznim i mjernim alatom i priborom i uređajima za prijenos podataka na CNC-strojeve.   

Za održavanje vježbi: učionica koja je istovremeno učionica za rad učenika opremljena CNC-strojevima sa pripadajućim reznim, steznim i mjernim alatom i priborom i uređajima za prijenos podataka na CNC strojeve.                                                            

Pogoni i radionice s klasičnim i CNC strojevima za provedbu stručne prakse opremljene reznim, steznim i mjernim alatom i priborom i uređajima za prijenos podataka na CNC-strojeve.

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti upis programa za CNC-obradu putem upravljačke naprave stroja.

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti proceduru prijenosa programa za CNC-obradu sa udaljenog računala u memoriju upravljačke naprave stroja.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Prepoznati greške ili nedostatke u CNC-programu na temelju simulacije obrade.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Prilagoditi CNC-program za izvođenje obrade na CNC-stroju.

Ishodi učenja (4)
1.
Koristiti upravljačku napravu stroja.
2.
Koristiti programe za prijenos programa za CNC-obradu sa udaljenog računala u memoriju upravljačke naprave CNC-stroja.
3.
Utvrditi kvalitetu izrađenog CNC-programa na temelju simulacije obrade koristeći upravljačku napravu CNC-stroja.
4.
Preurediti program za CNC-obradu na temelju simulacije obrade.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno