Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Izbor alata pri glodanju

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Osnove tehnologije obrade materijala odvajanjem čestica
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča), mjerni instrumenti i uzorci za mjerenje. Za održavanje vježbi: učionica koja je istovremeno učionica za rad učenika opremljena CNC edukacijskim strojevima i pripadajućim alatom, te mjernim instrumentima. Pogoni i radionice s klasičnim i CNC strojevima za provedbu stručne prakse opremljene mjernim instrumentima.

Kadrovski uvjeti:

najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1.primjer vrednovanja: Analizirati izabrane alate.

2.primjer vrednovanja: Nabrojati vrste glodanja. Razlikovati kinematike glodanja

3.primjer vrednovanja: Povezati oznake odabrane glodače glave sa reznim pločicama.

4. primjer vrednovanja: Usporediti različite kvalitete reznih pločica. Povezati oznaku kvalitete rezne pločice s kvalitetom obrađivanog materijala

5. primjer vrednovanja: Razlikovati ostale alate koje koristimo na glodalici

6.primjer vrednovanja: Znati naručiti rezervne dijelove alata prema katalogu alata određenog proizvođača

Ishodi učenja (6)
1.
Izabrati odgovarajuće alate potrebne za obradu glodanjem
2.
Razlikovati vrste glodanja i njihove kinematike
3.
Izabrati odgovarajući oblik rezne pločice za glodaču glavu obzirom na konfiguraciju obratka
4.
Izabrati odgovarajuću kvalitetu rezne pločice zavisno od kvalitete materijala koji se obrađuje
5.
Razlikovati ostali alat koji se upotrebljava na glodalicama: alat za iztokarivanje, alat za razvrtavanje, alat za upuštanje, alat za rezanje navoja
6.
Izabrati rezervne dijelove za određene alate koje koristimo na glodalici
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno