Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča). Za održavanje vježbi: učionica s računalima za svakog učenika.

 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 7 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodiučenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1.      Primjer vrednovanja: Odabrati karakteristike radnog komada s obzirom na tehnički crtež ili skicu

2.      Primjer vrednovanja: Analizirati crtež prema zadanim parametrima na crtežu

3.      Primjer vrednovanja: Definirati plan rezanja, objasniti elemente plana rezanja te pravilno odabrati rezne alate

4.      Primjer vrednovanja: Izraditi operacijski list prema proračunatim ili odabranim  parametrima

5.      Primjer vrednovanja: Izraditi tehnički crtež na računalu primjenom definiranog CAD programa

Ishodi učenja (5)
1.
Primijeniti tehnički crtež i skicu
2.
Analizirati tehnički crtež
3.
Napisati plan rezanja i povezati s reznim alatima
4.
Formulirati i napisati operacijski list
5.
Kreirati tehnički crtež korištenjem računala
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno