Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Pisanje jednostavnih programa za CNC tokarenje i glodanje

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečeni skupovi ishoda učenja: Struktura i sadržaj programa za CNC obradne strojeve; Parametri obrade za CNC obradne strojeve; Postupak ručnog programiranja CNC obradnog stroja
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

CNC praktikum: CNC edukacijska glodalica s minimalnim setom alata; CNC edukacijska tokarilica s minimalnim setom alata; vanjski uređaj ili ticalo za mjerenje alata; set mjernih uređaja (analogni i digitalni); set steznih uređaja; spremnici za odvajanje otpada; ormari za spremanje alata i pribora; računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom i pristupom internetu; umrežena radna mjesta s računalima s programima za simulaciju obrade i programskim paketom za CNC tehnologije; ploča; LCD projektor; pisač.

 Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; mentor kod poslodavca. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Na osnovu zadatka (tehničkog crteža izratka) izraditi tehnološku dokumentaciju (plan operacija, plan rezanja, plan stezanja i plan alata), te napisati program u editoru simulatora CNC stroja, te izvesti simulaciju obrade za tokarenje i glodanje.

Ishodi učenja (6)
1.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći naredbe za pravocrtna i kružna gibanja , grubu i finu obradu kod tokarenja.
2.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći naredbe za pravocrtna i kružna gibanja, grubu i finu obradu kod glodanja.
3.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći standardne cikluse kod tokarenja/glodanja.
4.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći kompenzaciju radijusa alata kod glodanja.
5.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći polarne koordinate.
6.
Izraditi tehnološku dokumentaciju i na osnovu nje program ručnim postupkom programiranja koristeći pod-program.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno