Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Postupci s alatima kod CNC obradnih strojeva

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

CNC praktikum: CNC edukacijska glodalica s minimalnim setom alata; CNC edukacijska tokarilica s minimalnim setom alata; vanjski uređaj ili ticalo za mjerenje alata; set mjernih uređaja (analogni i digitalni); set steznih uređaja; spremnici za odvajanje otpada; ormari za spremanje alata i pribora; računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom i pristupom internetu; umrežena radna mjesta s računalima s programima za simulaciju obrade i programskim paketom za CNC tehnologije; ploča; LCD projektor; pisač.

 Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

1. primjer vrednovanja: Zadatak, stegnuti alat za tokarenje u revolverski spremnik CNC tokarilice

2. primjer vrednovanja: Zadatak , stegnuti prstasto glodalo pomoću stezne čahure na standardni brzo izmjenjivi držač alata i postaviti ga u spremnik alata na CNC glodalici.

3. primjer vrednovanja: Zadatak, upisati postavljeni alat u spremnik alata na CNC stroju u bazu podataka stroja.

4. primjer vrednovanja: Zadatak, provesti umjeravanje tokarskog noža na CNC tokarilici postupkom dodira točke sa poznatim koordinatama.

5. primjer vrednovanja: Zadatak, provesti probno tokarenje na zadanu mjeru i izvršiti promjenu korekcije da bi dobili točniju obradu.

Ishodi učenja (6)
1.
Provesti stezanje alata za tokarenje/bušenje u revolver CNC stroja
2.
Provesti stezanje alata za glodanje pomoću stezne čahure na brzo izmjenjivi držač alata i postaviti ga u spremnik stroja
3.
Upisati alat za tokarenje/glodanje/bušenje u bazu podataka CNC stroja
4.
Opisati položaj i značenje referentne točke alata na CNC tokarilici/glodalici za mjerenje alata
5.
Provesti postupak umjeravanja alata na CNC tokarilici/CNC glodalici metodom dodira točke sa poznatim koordinatama
6.
Provesti postupak kontrole točnosti korekcije alata i promjene korekcije
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno