Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Referentne točke kod CNC obradnih strojeva

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

CNC praktikum: CNC edukacijska glodalica s minimalnim setom alata; CNC edukacijska tokarilica s minimalnim setom alata; vanjski uređaj ili ticalo za mjerenje alata; set mjernih uređaja (analogni i digitalni); set steznih uređaja; spremnici za odvajanje otpada; ormari za spremanje alata i pribora; računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom i pristupom internetu; umrežena radna mjesta s računalima s programima za simulaciju obrade i programskim paketom za CNC tehnologije; ploča; LCD projektor; pisač.

 Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp, 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

1.      primjer vrednovanja: Zadatak: Nacrtati položaj strojne nul-točke na skici strojne obrade tokarenjem i definirati ulogu te točke u radu stroja.

2.      primjer vrednovanja: Zadatak: Pokazati na CNC obradnoj glodalici položaj strojne nul-točke (M), nul-točke obratka (W) i alatne nul-točke (N), te orijentaciju koordinatnih osi pravokutnih koordinatnih sustava u tim točkama.

3.      primjer vrednovanja: Zadatak: Skicirati na shematskom prikazu i opisati postupak postavljanja radne nul-točke (W) na predmet obrade direktnom metodom.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Provesti na stroju potrebna mjerenja i upisivanja u bazu podataka da bi postavili radnu nul-točku na predmet obrade.

Ishodi učenja (4)
1.
Opisati neovisne geometrijske sustave kod CNC obradnih strojeva i njihove karakteristične nul-točke
2.
Odrediti položaj i orijentaciju koordinatnih osi za različite koordinatne sustave na CNC obradnom stroju
3.
Opisati način postavljanja radne nul-točke (W) na predmet obrade
4.
Postaviti radnu nul-točku (W) na predmet obrade kod tokarenja/glodanja, direktno i koristeći privremenu nul-točku (A)
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno