Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Obrada izratka na CNC tokarilici i glodalici

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečeni skupovi ishoda učenja: Pisanje jednostavnih programa za CNC tokarenje i glodanje; Rukovanje upravljačkom jedinicom CNC stroja; Postupci s alatima kod CNC obradnih strojeva; Referentne točke kod CNC obradnih strojeva; Parametri obrade za CNC obradne strojeve; Metode i načini mjerenja u strojarstvu
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

CNC praktikum: CNC edukacijska glodalica s minimalnim setom alata; CNC edukacijska tokarilica s minimalnim setom alata; vanjski uređaj ili ticalo za mjerenje alata; set mjernih uređaja (analogni i digitalni); set steznih uređaja; spremnici za odvajanje otpada; ormari za spremanje alata i pribora; računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom i pristupom internetu; umrežena radna mjesta s računalima s programima za simulaciju obrade i programskim paketom za CNC tehnologije; ploča; LCD projektor; pisač.

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; mentor kod poslodavca. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili praktičnim radom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Projektni zadatak: Samostalno, uz nadzor nastavnika, napraviti sve potrebne radnje od paljenja stroja, postavljanja alata, upisivanja i umjeravanja istih, stezanja pripremka na stroj, postavljanja radne nul-točke na pripremak, učitavanja unaprijed napisanog programa, njegovog testiranja sa simulacijom i konačno izrade prvog komada na CNC stroju. Nakon obrade, provjeriti dimenzije izratka i napraviti korekciju alata i parametara obrade u programu ili općenito programa ako je potrebno.

Ishodi učenja (7)
1.
Upaliti stroj sa svim radnjama da bi bio spreman za rad.
2.
Postaviti, upisati i umjeriti alate na CNC stroju.
3.
Stegnuti pripremak i postaviti radnu nul-točku.
4.
Učitati program i provjeriti u simulaciji.
5.
Provjeriti točnost korekcije alata u MDA modu rada.
6.
Izraditi prvi komad na CNC stroju.
7.
Izvršiti kontrolu mjera i po potrebi korekciju programa ili alata.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno