Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove tehnologije obrade materijala odvajanjem čestica

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. Bijela ploča ili klasična ploča) i edukacijskom CNC-tokarilicom i CNC-glodalicom.

Za održavanje vježbi: učionica koja je istovremeno učionica za rad učenika opremljena CNC edukacijskim strojevima i pripadajućim alatom, te mjernim instrumentima i materijalom za obradu. Pogoni i radionice s klasičnim i CNC strojevima za provedbu stručne prakse opremljene mjernim instrumentima.

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i  informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak:  Odabrati optimalni postupak izrade proizvoda prema crtežu, vrsti materijala i zahtjevima sa crteža.

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Izabrati optimalni stroj na kojem će se vršiti izrada. 

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Izabrati optimalni alat zavisno o obliku obratka i zadanoj tehnologiji obrade.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Odabrati odgovarajuću kvalitetu rezne pločice ovisno od vrste materijala koji se obrađuje.

5. primjer vrednovanja: Zadatak: Odrediti radne režime ovisno od vrste stroja i alata, te materijala koji se obrađuje.

6. primjer vrednovanja: Zadatak: Opisati proces nastajanja odvojene čestice. Prepoznati vrste odvojenih čestica.

Ishodi učenja (6)
1.
Klasificirati različite tehnologije izrade.
2.
Razlikovati strojeve za obradu odvajanjem čestica prema kriterijima gibanja alata i obratka, položaja radnog vretena itd.
3.
Razlikovati alate koji se primjenjuju na strojevima za obradu odvajanjem čestica.
4.
Razlikovati različite vrste materijala za izradu reznog alata.
5.
Prilagoditi radne režime zavisno o vrsti materijala i stroja na kojem se vrši obrada.
6.
Primjenjivati tehnologiju obrade odvajanjem čestica.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno