Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove računalstva

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: učionica prikladne veličine (1,25m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij,
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.


1. primjer vrednovanja: Zadatak: Koristiti operacijski sustav i dijelove računala.
2. primjer vrednovanja: Zadatak: Upotrijebiti računalne programe za obradu teksta i tablica.
3. primjer vrednovanja: Zadatak: Upotrijebiti računalne programe za obradu slika, audio i video zapisa.
4. primjer vrednovanja: Zadatak: Upotrijebiti računalne programe za izradu prezentacija.
5. primjer vrednovanja: Zadatak: Koristiti računalne mreže i Internet.
6. primjer vrednovanja: Zadatak: Koristiti usluge elektroničke pošte
7. primjer vrednovanja: Zadatak: Koristiti aplikacije za audio i video komunikaciju

Ishodi učenja (7)
1.
Prepoznati operacijski sustav i dijelove računala.
2.
Odabrati računalne programe za obradu teksta i tablica.
3.
Odabrati računalne programe za obradu slika, audio i video zapisa.
4.
Odabrati računalne programe za izradu prezentacija.
5.
Odabrati odgovarajuće računalne mreže za pretraživanje Interneta.
6.
Koristiti usluge elektroničke pošte.
7.
Koristiti aplikacije za audio i video komunikaciju.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Komunikacija u poslovnom i radnom okruženju
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno