Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Svojstva tehničkih materijala

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Za održavanje predavanja: Učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča), mjerni instrumenti i uzorci za mjerenje.                                                                           Za održavanje vježbi: učionica ili praktikum opremljena mjernim instrumentima ili uređajima za ispitivanje svojstava materijala.  Pogoni i radionice s klasičnim i CNC strojevima za provedbu stručne prakse opremljene mjernim instrumentima i uređajima za ispitivanje svojstava materijala.

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i  informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodiučenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Odabrati materijal za izradu zavisno od zahtjeva na proizvod.

2. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti dijagram slijevanja željezo-ugljik.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Izabrati optimalni postupak toplinske obrade obzirom na zahtjeve sa crteža.

4. primjer vrednovanja: Zadatak: Opisati građu atoma željeza.

5. primjer vrednovanja: Zadatak: Usporediti postupke ispitivanja tvrdoće.

6. primjer vrednovanja: Zadatak: Navesti postupke dobivanja čelika.

7. primjer vrednovanja: Zadatak: Objasniti svojstva čelika prema njegovoj oznaci.

8. primjer vrednovanja: Zadatak: Navesti primjere upotrebe polimernih materijala.

Ishodi učenja (8)
1.
Klasificirati tehničke materijale
2.
Analizirati razloge primjena metalnih legura
3.
Primjenjivati postupke toplinske obrade
4.
Opisati građu tehničkih materijala
5.
Ispitati svojstava tehničkih materijala
6.
Opisati postupke dobivanja čelika
7.
Primjenjivati ključ za označavanje čelika
8.
Predvidjeti primjere upotrebe ostalih materijala (primjerice polimera)
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Poznavanje svojstava materijala i osnova tehnologija obrade materijala
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno