Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Tehnologija obrade materijala deformacijom

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Praktikum za ručnu obradu: specijalizirani radni stol s ručnom steznom napravom; set alata za mjerenje, ocrtavanje, piljenje, sječenje, turpijanje, brušenje, savijanje, poravnavanje, bušenje, rezanje navoja i antikorozivnu zaštitu; set električnih ručnih uređaja (bušilica, kutna brusilica); uređaj za plinsko zavarivanje s pripadajućom opremom; uređaj za elektrolučno zavarivanje s pripadajućom opremom; spremnici za odvajanje otpada; set zaštitne opreme, upute za rad na siguran način; ormari za spremanje alata i pribora; računalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, ploča.

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja: Zadatak: Princip obrade deformacijom Protumačiti princip obrade deformacijom i opisati Hookeov dijagram.

 2. primjer vrednovanja Zadatak: Izbor obrade deformacijom Prema zadanim primjerima odabrati odgovarajuću obradu deformiranja.

3. primjer vrednovanja: Zadatak: Savijanje Prema zadanom crtežu savijanjem izraditi npr. vješalicu, držač toaletnog papira i sl.

Ishodi učenja (5)
1.
Protumačiti princip obrade deformiranjem
2.
Navesti i protumačiti postupke oblikovanja limova i cijevi (rezanje, ravnanje, savijanje, probijanje, previjanje, duboko vučenje)
3.
Navesti i protumačiti postupke oblikovanja masivnih dijelova (kovanje, valjanje, isprešavanje)
4.
Izabrati odgovarajuću obradu deformiranjem
5.
Izvoditi jednostavne obrade deformiranja (ravnanje, savijanje, probijanje, previjanje i sl.)
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno