Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Tehnologija lijevanja materijala i aditivne tehnologije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečeni skupovi ishoda učenja: Tehnologije obrade materijala; Tehnički materijali; 3D modeliranje
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti: Standardna učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Praktikum za CAD/CAM i aditivne tehnologije: Ploča, projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom i programskim paketom CAD/CAM tehnologije, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, umrežena računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, pisač, 3D pisač/skener.

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila; stručni učitelj razine 5 HKO-a; mentor kod poslodavca Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja:

 Zadatak: Lijevanje u pješčani kalup Opisati pješčani kalup i protumačiti tehnologiju lijevanja.

2. primjer vrednovanja Zadatak: Opisati postupke lijevanja u metalne kalupe (kokile) i pronaći primjere proizvoda.

3. primjer vrednovanja Zadatak: Od ideje do 3D ispisa predmeta Skicirati i izraditi računalni 3D model te pomoću programa za izradu slojeva pretvoriti ga u putanju alata (G-kod) birajući vrstu materijala, visinu sloja, debljinu vanjske stijenke i ostale potrebne parametre. Praktično izraditi 3D ispis modela.

Ishodi učenja (6)
1.
Protumačiti osnove metalurgije lijevanja
2.
Analizirati sličnosti i razlike postupaka lijevanja u pješčane kalupe i lijevanja u metalne kalupe
3.
Opisati specijalne postupke lijevanja
4.
Protumačiti princip aditivnih tehnologija
5.
Opisati postupak kako doći do 3D ispisa predmeta
6.
Izvesti 3D ispis jednostavnog modela
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjenjivanje propisanih procedura
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno