Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - 3D modeliranje

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen ishod učenja: Tehničko crtanje
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti: Za održavanje predavanja: učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena minimalno računalom, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (npr. bijela ploča ili klasična ploča).  Za održavanje vježbi: učionica opremljena pneumatskim didaktičkim pločama i pripadajućim pneumatskim elementima, senzorima i setom PLC-a, kao i izvorima napajanja za navedene elemente.

 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij,
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020)  i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.
1. primjer vrednovanja: Odabrati ravninu crtanja i nacrtati konturu predmeta prema zadatku. Definirati geometrijska i dimenzijska ograničenja.
2. primjer vrednovanja: Kreirati volumen tijela prema zadatku.
3. primjer vrednovanja: Napraviti sirovac iz kojeg bi se radio proizvod prema zadatku. Definirati točku izmjene alata.
4. primjer vrednovanja: Odrediti format crteža i zaglavlje, te projekcije i umetnuti ih na crtež.
5. primjer vrednovanja: Definirati osi simetrije, presjeke, te kotirati projekcije.

 

Ishodi učenja (4)
1.
Koristiti alate modula za skiciranje u programu za 3D modeliranje.
2.
Izraditi volumenski model korištenjem alata za to i za ograničenja tijela.
3.
Kreirati sirovac pomoću alata za to u programu za 3D modeliranje. Definirati
4.
Izraditi tehničku dokumentaciju iz 3D modela.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima - 98
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije
Upisan temeljem zahtjeva
Obrađivač na CNC strojevima / Obrađivačica na CNC strojevima
Datum upisa
25.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno