Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Proizvodnja električne i toplinske energije iz geotermalne energije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Obnovljivi izvori energije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, opremom i softverskim edukacijskim modelom za simulaciju geotermalnog postrojenja.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Analizirati slojeve Zemljine unutrašnjosti i temperature koje u njima prevladavaju. Objasniti pojam geotermalnog (temperaturnog) gradijenta. Klasificirati geotermalna ležišta prema temperaturi fluida.

2. Identificirati geotermalna područja u RH s upotrebljivim geotermalnim potencijalom tj. s iznadprosječnim temperaturnim gradijentom. Navesti zemlje s dobrim geotermalnim potencijalom u EU.

3. Objasniti pojam izravnog (direktnog) i neizravnog korištenja geotermalne energije.

4. Razlikovati tehnologije proizvodnje električne energije s obzirom na temperaturu geotermalnog fluida (vruće vode ili pare).

5. Usporediti geotermalne elektrane za proizvodnju električne energije u ovisnosti o temperaturi radnog medija.

6. Utvrditi tehničko-tehnološke mogućnosti eksploatacije ležišta kroz dulji period (min. 20 godina) kao preduvjet za analizu isplativosti geotermalne elektrane sa stanovišta investicijskih i operativnih troškova.

7. Utvrditi kroz koje se čimbenike očituje utjecaj geotermalne energije na okoliš te razlikovati taj utjecaj u direktnom korištenju topline i u proizvodnji električne energije.

 

Ishodi učenja (7)
1.
Ustanoviti geološku strukturu Zemlje.
2.
Analizirati karte geotermalnih ležišta u RH i Europi.
3.
Razlikovati načine korištenja geotermalne energije.
4.
Kategorizirati načine proizvodnje električne energije iz geotermalne energije.
5.
Razlikovati principe rada geotermalnih elektrana.
6.
Procijeniti ekonomsku isplativost geotermalnog postrojenja s obzirom na troškove.
7.
Analizirati utjecaj iskorištavanja geotermalnih izvora energije na okoliš.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno