Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Biomasa kao kruto, plinovito i tekuće gorivo

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Biomasa kao obnovljivi izvor energije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, opremom i uređajem za izradu briketa.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto 

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Zadatak 1. Raščlaniti kruta goriva iz drvne biomase koja ne zahtijevaju daljnju obradu od onih oblika koji zahtijevaju daljnju obradu.

Zadatak 2. Napraviti iz pripremljene usitnjene drvne biomase (piljevine) 1 kg briketa valjkastog oblika kružnog poprečnog presjeka, duljine 150 mm i promjera 50 mm, koristeći cilindar kružnog promjera i mehanički ili hidraulični pogon za briketiranje.

Zadatak 3. Objasniti energetski potencijal briketa.

2. Odabrati sirovine za proizvodnju bioplina te objasniti proces proizvodnje bioplina anaerobnom digestijom. Utvrditi kojim se postupkom postižu višestruki prinosi u proizvodnji bioplina. Razlikovati mogućnosti korištenja bioplina.

3. Izabrati sirovine za proizvodnju biodizela te objasniti proces transesterifikacije za proizvodnju biodizela. Komentirati prednosti i nedostatke biodizela. Istražiti primjenu biodizela.

 

Ishodi učenja (3)
1.
Prezentirati proizvodnju krutih goriva iz biomase.
2.
Prezentirati proizvodnju bioplina iz biomase te njegovu primjenu.
3.
Prezentirati proizvodnju i upotrebu biodizela iz biomase.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno