Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Tehnologije za iskorištavanje energije vjetra

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Obnovljivi izvori energije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Analizirati profil vjetra i ostale čimbenike s obzirom na reljefnu raznolikost koji utječu na vjetropotencijal na određenoj lokaciji.

2. Analizirati fizikalne značajke vjetra koje imaju direktan utjecaj na prinos u proizvodnji električne energije iz raspoložive energije vjetra na određenoj lokaciji kao i ostale parametre koji nemaju utjecaj na prinos električne energije.

3. Razlikovati načine pokretanja rotora s lopaticama s obzirom na dotok vjetra. Objasniti djelovanje sile vjetra na lopatice, princip sile uzgona i princip sile otpora.

4. Objasniti transformaciju kinetičke energije mase zraka u pokretu u električnu energiju. Razlikovati teorijsku (idealnu) snagu vjetroagregata s obzirom na stupanj aerodinamičke pretvorbe i realnu snagu vjetroagregata s obzirom na gubitke u pretvorbi.

 

Ishodi učenja (4)
1.
Utvrditi potencijal energije vjetra na nekoj lokaciji.
2.
Objasniti parametre putem kojih se donosi odluka o isplativosti izgradnje vjetroelektrana s obzirom na vjetropotencijal.
3.
Razlikovati tehnologije za iskorištavanje energije vjetra.
4.
Prezentirati tijek pretvorbe energije vjetra u električnu energiju uzevši u obzir i gubitke u pretvorbi.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno