Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Dizalice topline

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja: Obnovljivi izvori energije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, opremom i edukacijskim energetskim modelom za vježbe iz dizalica topline.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto 

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Prezentirati uvjete odabira sustava dizalica topline prema lokaciji. Za zadanu lokaciju odabrati odgovarajući sustav.

2. U sklopu projektnog zadatka na zadanoj lokaciji projektirati jednostavni sustav dizalica topline.

3. U sklopu projektnog zadatka odabrati dijelove sustava dizalica topline.

4. Na edukacijskom modelu spojiti dijelove sustava dizalica topline.

5. Na edukacijskom modelu mjeriti parametre rada sustava.

6. Izmjerene vrijednosti parametara edukacijskog modela usporediti s proračunatim vrijednostima iz projektnog zadatka.

7. Prezentirati rad sustava dizalica topline na temelju projektnog zadatka - od proračuna do izmjerenih parametara.

8. Simulirati rad sustava dizalice topline iz projektnog zadatka koji sadrži i proračun amortizacije sustava.

 

Ishodi učenja (8)
1.
Odabrati odgovarajući sustav dizalica topline ovisno o lokaciji.
2.
Projektirati kroz pojednostavljeni proračun manji sustav dizalica topline.
3.
Odabrati dijelove sustava dizalica topline.
4.
Složiti dijelove sustava dizalica topline.
5.
Analizirati rad sustava dizalica topline.
6.
Usporediti izmjerene podatke dizalica topline s proračunatim vrijednostima iz projekta.
7.
Demonstrirati rad sustava dizalica topline.
8.
Osmisliti simulaciju sustava dizalica topline za konkretnu lokaciju uz izračun vremena povrata investicije.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno