Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Sustavi ventilacije i klimatizacije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima i opremom za vježbe.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto 

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Izraditi prezentaciju o vrstama ventilacije i klimatizacije s obzirom na tehničke i tehnološke karakteristike, te s obzirom na primjenu u različitim objektima.

2. Prezentirati prijedlog ventilacije ili klimatizacije prema projektnom zadatku.

3. Definirati kriterije odabira najbolje lokacije za postavljanje ventilacijske i klimatizacijske opreme za predloženi objekt.

4. Izmjeriti parametre ventilacijskog i klimatizacijskog sustava mjerenjem elektro parametara, brzina ventilatora, protoka zraka, temperatura zraka, tlaka zraka, parametre kompresora i nepropusnosti radnih tvari u sustavu klimatizacije.

5. Izraditi proračun troškova investicije za ventilaciju na predloženom objektu.

6. Izraditi proračun troškova investicije za klimatizaciju na predloženom objektu.

7. Prezentirati kondicioniranje zraka, ovlaživanje, odvlaživanje i ionizaciju, te stvaranje nadtlaka i podtlaka u prostorijama predloženog objekta.

8. Opisati procese predgrijavanja usisnog zraka, odvođenja i skladištenja otpadne topline, rekuperaciju, ovisno o godišnjem dobu na konkretnom objektu.

9. Izraditi plan čišćenja i dezinfekcije ventilacije i klimatizacije u skladu sa važećim propisima i normama za konkretni objekt.

10. Izraditi zapisnik s mjerenja parametara ventilacijskog i klimatizacijskog sustava za konkretni objekt.

 

Ishodi učenja (10)
1.
Klasificirati sustave ventilacije i klimatizacije s obzirom na tehničke i tehnološke karakteristike, izbora radne tvari, utjecaja na okoliš i energetski razred.
2.
Izabrati opciju ventilacije ili klimatizacije po izvidu objekta i tehničkom proračunu opterećenja prostorija u objektu, prema zahtjevima naručitelja.
3.
Utvrditi prihvatljive lokacije na objektu za postavljanje ventilacijske i klimatizacijske opreme i uređaja.
4.
Analizirati parametre sustava ventilacije i klimatizacije sukladno projektu i pustiti sustave u rad.
5.
Osmisliti simulaciju sustava ventilacije za konkretnu lokaciju uz izračun troška investicije.
6.
Osmisliti simulaciju sustava klimatizacije za konkretnu lokaciju uz izračun troška investicije.
7.
Predvidjeti kondicioniranje zraka, ovlaživanje, odvlaživanje i ionizaciju, te stvaranje nadtlaka i podtlaka u prostorijama, ovisno o zahtjevima korisnika.
8.
Osmisliti predgrijavanje usisnog zraka, odvođenje i skladištenje otpadne topline, rekuperaciju, ovisno o godišnjem dobu.
9.
Predvidjeti čišćenje i dezinfekciju ventilacije i klimatizacije u skladu sa važećim propisima i normama.
10.
Izmjeriti parametre ventilacijskog i klimatizacijskog sustava.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno