Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Tehničko crtanje

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalima za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto 

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Opisati osnovne pojmove (norme, mjerila, formata papira, vrste tehničkog pisma, vrste tehničkog crteža, zaglavlja i sastavnice). Nacrtati predmet prema predlošku koristeći standarde u tehničkom crtanju. Razlikovati vrste projiciranja i prostornog predočavanja. Razlikovati elemente kota i primijeniti pravila kotiranja prilikom crtanja jednostavnih predmeta.

2. Prepoznati, imenovati i nacrtati osnovne simbole iz sheme zadanog električnog i elektroničkog sklopa prema predlošku.

3. Nacrtati npr. stabilizator napona, punovalni ispravljač, sklop za promjenu smjera vrtnje električnog motora pomoću računalnog programa. Ispraviti pogreške na jednostavnim shemama električnih i elektroničkih sklopova pomoću računalnog programa.

4. Skicirati predmet iz predloška te nacrtati isti predmet koristeći izometriju, dimetriju i kosu projekciju. Kotirati nacrtani predmet. Nacrtati predmet u izometriji iz predloška koristeći ortogonalnu projekciju (nacrt, tlocrt, bokocrt) pomoću računalnog programa.

5. Izreći definiciju pojma i sastavnica tehničke dokumentacije. Izraditi tehničku dokumentaciju koristeći računalni program prema zadatku iz predloška.

6. Izraditi popis korištenih standarda tehničkog crtanja i primijeniti iste pri izradi tehničkog crteža.

7. Izraditi tehničke crteže i sheme spajanja izvedenog stanja novo ugrađene opreme ili opreme promijenjene pri održavanju i servisu.

 

Ishodi učenja (7)
1.
Prepoznati i nacrtati osnovne simbole iz shema električnih i elektroničkih sklopova.
2.
Nacrtati jednostavne sheme električnih i elektroničkih sklopova uz pomoć računala.
3.
Nacrtati tijelo u dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom prikazu koristeći računalni program.
4.
Izraditi tehničku dokumentaciju za projektni zadatak.
5.
Primijeniti standarde tehničkog crtanja i osnove nacrtne geometrije na tehničkom crtežu.
6.
Nacrtati tehničke crteže i sheme spajanja izvedenog stanja opreme, te novo ugrađene opreme ili opreme promijenjene pri održavanju i servisu.
7.
Objasniti standarde tehničkog crtanja uz primjenu na tehničkom crtežu.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno