Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Automatizacija energetskih sustava

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečeni skupovi ishoda učenja: Elektrotehnika u energetici Senzori i aktuatori u energetskom sustavu
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, opremom, senzorima i aktuatorima.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Objasniti kako na zadanom automatiziranom sustavu primijeniti računalni sustav za nadzor, mjerenje i upravljanje (SCADA) te koje podatke i u kojem obliku prikupljati.

2. Predložiti idejno rješenje u obliku blokovskog dijagrama te izraditi jednostavnu SCADA aplikaciju prema projektnom zadatku.

3. Odabrati tip i vrstu mikroupravljača/PLC-a i izvršiti spajanje istog putem žičane ili bežične mreže.

4. Opisati pojam naprednih instalacija te odabrati platformu za realizaciju temeljenu na navedenom konceptu (Blynk, Cayenne IoT…).

5. Izraditi sustav automatizacije prema projektnom zadatku korištenjem odgovarajućeg sustava automatizacije, definiranim senzorima i izvršnim članovima te platformi za programiranje.

6. Predložiti projekt automatizacije u izgradnji i održavanju energetskog sustava za konkretni objekt.

7. Predvidjeti rad pumpe (crpke) - uljučivanje/isključivanje, preko temperaturnih senzora za energetski sustav solarnog toplinskog postrojenja, uspoređujući temperaturu vode u spremniku (bojleru) i solarnog fluida u kolektoru.

Ishodi učenja (7)
1.
Analizirati stanje energetskog sustava za ugradnju sustava naprednih instalacija.
2.
Sastaviti prijedlog automatizacije prema shemama i dizajnu energetskog sustava.
3.
Identificirati rješenja za komunikaciju temeljenu na bežičnim i žičanim mrežama.
4.
Predložiti rješenja temeljena na platformama naprednih (IoT) instalacija.
5.
Kreirati sustav automatizacije prema radnom zadatku.
6.
Primijeniti osnove automatizacije u izgradnji i održavanju energetskog sustava.
7.
Spojiti senzore i aktuatore prema predlošku projektnog zadatka
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno