Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Pneumatski sustavi u energetici

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Praktikum za pneumatiku i hidrauliku

ploča, projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom i pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, umrežena računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom;

set za pneumatiku (uključivo izvršne elemente, razvodnike, senzore i upravljačke module);

set za hidrauliku (uključivo izvršne elemente, razvodnike, senzore i upravljačke module);

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i

informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto 

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na pneumatskom sustavu potrebno je opisati razliku između direktnog i indirektnog načina upravljanja s pneumatskim razvodnicima koristeći monostabile ili bistabile te jednoradne ili dvoradne cilindre.

2. Za problemski zadatak pri upravljanju s dvoradnim cilindrom potrebno je pravilno izabrati razvodnike, granične prekidače, zaporne i tlačne ventile.

3. Za složenije sustave pri radu s dva i više cilindara potrebno je nacrtati shemu te koristiti taktne module, kaskadne razvodnike i zglobne granične prekidače, koje treba pravilno izabrati za izabranu metodu pneumatskog upravljanja.

4. Na pneumatskom sustavu potrebno je opisati razliku između direktnog i indirektnog načina upravljanja s pneumatskim razvodnicima koristeći monostabile ili bistabile te jednoradne ili dvoradne cilindre s primjenom u energetskom sustavu.

5. Za složenije sustave pri radu s dva i više cilindara potrebno je nacrtati shemu te koristiti taktne module, kaskadne razvodnike i zglobne granične prekidače, koje treba pravilno izabrati za izabranu metodu pneumatskog upravljanja

6. Na temelju prethodno nacrtane sheme potrebno je odabrati odgovarajuće elemente, spojiti ih prema shemi te provjeriti u zadanom energetskom sustavu. Napraviti simulaciju istog zadatka u programu na računalu.

7. Za zadani pneumatski sustav izvršiti provjeru rada sustava, detektirati neodgovarajuće i neispravne elemente te izvršiti zamjenu.

 

Ishodi učenja (7)
1.
Opisati osnove svojstva zraka.
2.
Protumačiti sustave za dobivanje, pripremu i distribucija stlačenog zraka.
3.
Razlikovati pneumatske izvršne elemente.
4.
Opisati pneumatske upravljačke elemente koji se koriste u energetici.
5.
Primijeniti metode pneumatskog upravljanja.
6.
Spajati pneumatske sustave u energetici.
7.
Održavati pneumatske sustave.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno