Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Komunikacijske vještine i vođenje tima

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Nabrojiti faze razvoja tima i postupke za poticanje timskog rada.

2. Navesti i popisati metode za rješavanje sukoba.

3. Primjenom softverskog sučelja izraditi prezentaciju o metodama rada u komuniciranju sa strankama.

4. Napisati plan i podsjetnik za učinkovito vođenje sastanka o nekoj temi.

5. Izraditi prezentaciju od pripremljenih tehničkih i poslovnih dokumenata sukladno raspoloživom vremenu i ciljanoj publici. Oblikovati prezentaciju korištenjem prikladnih informacijsko - komunikacijskih tehnoloških alata.

6. Prezentirati osnovna pravila iz psihologije prodaje i komunikacije sa poslovnim strankama.

 

Ishodi učenja (6)
1.
Povezati osnovna pravila psihologije prodaje i komunikacije koja će biti usmjerena na kupce i dobavljače.
2.
Identificirati faze razvoja tima i adekvatne postupke u održavanju timskog rada.
3.
Koristiti učinkovite metode za rješavanje sukoba.
4.
Koristiti digitalne alate i metode rada u komuniciranju.
5.
Pripremiti i učinkovito voditi sastanak.
6.
Prezentirati pripremljene tehničke i poslovne dokumente poslovnim korisnicima.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Vođenje potrebne radne evidencije
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno