Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Mjere za poboljšanje učinkovitosti energetskih sustava

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečeni skup ishoda učenja: Analiza učinkovitosti energetskih sustava
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, opremom i edukacijskim energetskim modelom.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Izračunati moguće uštede nadogradnjom energetski učinkovitijih komponenti konkretnog energetskog sustava ili zamjene cijelog sustava energetski učinkovitijim sustavom i usporediti ih sa troškom investicije.

2. Temeljem projektnog zadatka izvršiti ugradnju novog energetskog sustava ili ukomponirati nove komponente u postojeći sustav.

3. Na edukacijskom modelu energetskog sustava odabrati ispravne parametre upravljanja koje je potrebno podesiti kako bi se postigao optimalan način rada.

4. Na konkretnom sustavu ili edukacijskom modelu ustanoviti režim rada sustava temeljem mjerenja ključnih parametara i usporediti ih sa vrijednostima iz projekta i/ili preporukama proizvođača.

5. Na konkretnom sustavu ili edukacijskom modelu identificirati komponente koje rade u graničnom režimu i predložiti njihovu zamjenu onim komponentama kojima dani uvjeti rada nisu granični.

 

Ishodi učenja (5)
1.
Procijeniti isplativost nadogradnje/zamjene postojećih sustava s energetski učinkovitijim sustavima.
2.
Ugraditi novi sustav ili nove komponente u postojeći energetski sustav.
3.
Upravljati radom postojećeg/nadograđenog energetskog sustava s ciljem postizanja optimalnog rada.
4.
Identificirati granični režim rada sustava s obzirom na proračunate vrijednosti iz projekta i/ili preporuke proizvođača.
5.
Predložiti promjene komponenti/podsustava koje su u graničnom režimu rada.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno